Новини

Промяна на работното време на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД

01.06.2021

 Считано от 01.06.2021г. се променя работното време на офиса на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД, както следва:  от 09:00 до 18:00 ч., всеки работен ден.