Новини

Тенденции в Европейската фондова индустрия през третото тримесечие на 2020г.

31.12.2020

В последния доклад на EFAMA (Европейската асоциация на управляващите дружества*), анализиращ тенденциите в индустрията на европейските инвестиционни фондове през третото тримесечие на 2020 г., основните акценти бяха:

Ръст на световните нетни активи на инвестиционните фондове през третото тримесечие на 2020г.

Нетните активи на световните инвестиционни фондове са се увеличили с 1% през третото тримесечие на 2020 г. Най-големите пазари, САЩ и Европа, регистрират нетен ръст на активите съответно от 4,3% и 2,7%. Сред седемте най-големи региона и/или държави по отношение на нетните фондови активи, Бразилия отбеляза най-силен растеж (5.6%).

Устойчив нетен приток при дългосрочните фондове на високо ниво

Дългосрочните фондове в световен мащаб отчитат нетен приток от 411 млрд. евро през третото тримесечие на 2020 г. в сравнение с 387 млрд. евро през второто тримесечие на т.г. Европа и развиващите се пазари имат най-високи нетни продажби (съответно 156 млрд. евро и 104 млрд. евро), последвани от Съединените щати (90 млрд. евро) и други напреднали икономики (61 млрд. евро).

Облигационните фондове привлякоха по-голямата част от продажбите на дългосрочните фондове (279 милиарда евро) - най-вече в САЩ (221 милиарда евро) и Европа (65 милиарда евро).

Нетните продажби на агресивните фондове (фондове инвестиращи основно в акции) бяха отрицателни отрицателни (24 млрд. евро), поради големи нетни изходящи потоци в САЩ (124 млрд. евро) и въпреки нетните притоци в Европа (45 млрд. евро), други развити икономики (33 млрд. евро) и нововъзникващи пазари (23 милиарда евро).

Фондовете с много активи (Multi-asset funds) отчитат силен нетен приток (100 млрд. евро), като Китай отчита лъвския дял от нетните продажби (91 млрд. евро).

Нетните продажби на фондовете на паричния пазар (money market funds ) бяха отрицателни

Световните фондове на паричния пазар отчитат нетни изходящи потоци от 168 млрд. евро в сравнение с нетни притоци от 441 млрд. евро през второто тримесечие на 2020 г. Обратът в тенденцията се дължи главно на Съединените щати, където от нетен приток от 270 евро през второто тримесечие на 2020 г. се стигна до нетни изходящи потоци от 197 млрд. евро през третото тримесечие на 2020 г. В същото време фондовете на паричния пазар продължават да привличат нетен приток в Европа (41 милиарда евро), макар и по-слаб от второто тримесечие на 2020 г. (136 милиарда евро).

 

*Данните са взети от Доклад на EFAMA (European Fund and Asset Management Association), изпратен до БАУД (Българската асоциация на управляващите дружества)