Новини

ДОХОДНОСТ ОТ 12,13 % ОТЧЕТЕ ДОГОВОРЕН ФОНД Ди Ви Динамик

12.03.2006

12,13 % е реализираната доходност от договорен фонд Ди Ви Динамик за първите шест месеца от старта му. За сравнение, за същия период индексът SOFIX се е покачил с 9,76% на годишна база.

Публичното предлагане на дялове на Ди Ви Динамик започна на 7 септември 2005г., като един дял на фонда се предлагаше по емисионна стойност от 10,20 лв. Към днешна дата (13.03.2006 г.), емисионната стойност на един дял възлиза на 10,81 лв., коментираха от компанията. Привлечените инвестиции в Ди Ви Динамик за същия период са вече над 1,7 млн. лева, което го прави втория по обем на активите фонд в групата на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт.
Ди Ви Динамик е най-високодоходният договорен фонд, предлаган от управляващо дружество Ти Би Ай Асет Мениджмънт. Общият брой инвеститори във фонда към момента е 170 , като интерес проявяват както физически така и юридически лица. Записаните дялове от всички инвеститори са 165 763,5634.

Договорен фонд Ди Ви Динамик следва агресивна инвестиционна политика като инструментите, в които фондът инвестира са предимно акции, търгувани на регулираните пазари в страната и чужбина. Към края на февруари т.г., структурата на портфейла му се състои от 65,70% акции, 11,08% корпоративни облигации, 18,39% депозити и пари в брой. Фондът е подходящ за инвеститори, които търсят висока доходност, в съчетание с възможността да ползват парите си по всяко време, получавайки натрупаната до момента доходност.