РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Хеджиране - (hedgе - ограждам) — различни методи за застраховане от потенциални рискове или намаляване на риска чрез сключване на противоположни сделки.