РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Управляващо дружество - управляващото дружество е акционерно дружество, получило лиценз по реда на закона, чийто предмет на дейност е управление на дейността и портфейлите на взаимни фондове, както и управление на портфейли на индивидуални инвеститори.