РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Риск - най-общо, в инвестициите рискът се определя като възможност за отклонение на очакваната доходност от реално реализираната такава, както в положителна, така и в отрицателна посока. Основният принцип е, че при високата очаквана доходност има и висок риск.