РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

Ликвидност - възможност за бързо превръщане на непарични средства (напр. ценни книжа ) в парична форма