РЕЧНИК

Моля, изберете буква от Азбуката, за да видите списък с термини и да научите тяхното значение:

ЗУНК облигации - държавни дългосрочни облигации емитирани във връзка със структурната реформа - т. нар. ЗУНК - облигации, емитирани по Закона за уреждане на необслужваните кредити (на държавните фирми към банките)