Тест

Този въпросник е създаден, за да Ви помогне да разберете отношението си към нивата на очаквана доходност и приемлив риск.  Резултатът от теста би могъл да съдейства в процеса на избор на фонд (ове) и подходящо разпределение на средствата Ви.  Тестът, сам по себе си, не следва да се възприема като инвестиционен съвет. Професионалистите в УД "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД са на Ваше разположение за безплатна консултация.

1. За какъв период бихте инвестирали средствата си?

2. Каква е Вашата инвестиционна цел?

3. Как очаквате да се променят доходите Ви през периода на инвестиране във взаимните фондове?

4. Кое от следните твърдения е най-близко до Вашата позиция за инвестиране във взаимен фонд?

5. Кое от следните примерни развития за инвестицията си във взаимни фондове предпочитате.Илюстрацията посочва съответната доходност за всяка година от 5-годишен период, а последната цифра изразява средно-годишната доходност за целия период.

  1г. 2г. 3г. 4г. 5г. Средно-годишна
доходност за периода

6. Ако научите, че капиталовите пазари са паднали значително и Вашата инвестиция във взаимен фонд е намалила стойността си със 7% за един ден, каква би била Вашата реакция:

7. Ако бихте могли да увеличите значително доходността на вложените от Вас средства като приемете по-високо ниво на риск, ще го направите ли?

8. Следната илюстрация посочва  най-високата и най-ниската възможна стойност на инвестиция от 10000 лева за една година, инвестирани в три примерни взаимни фонда.  От гледна точка на доходността, в кой фонд бихте инвестирали?

Предупреждение към инвеститорите

Стойността на дяловете на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт и доходът от тях могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложенията си. Инвестициите в дялове на взаимните фондове на Ди Ви Асет Мениджмънт не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на взаимните фондове нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати.