Issue price Redemption price
BGN 22.7999
BGN 22.79991
BGN 22.57192
BGN 21.88793
Issue price Redemption price
BGN 24.8960
BGN 24.8214
Issue price Redemption price
Class A
BGN 8.8907
BGN 8.7502
Class B
BGN 8.7853
BGN 8.78531
BGN 8.69742
BGN 8.43393
Issue price Redemption price
BGN 8.0051
BGN 7.7696

Prices are valid for orders placed on 17.10.2018. The prices for the orders made on 19.10.2018 will be announced until 05:30 p.m. the latest on 23.10.2018.

There are no issue costs for the units of DV Treasure and for the units of DV Balance – Class B and the redemption costs per one unit depend on the period of the investment and are:
¹ 0% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period over 5 years;
² 1% provided that the child has completed 18-years of age and the investment is for a period of 5 years;
³ 4% provided that the child is below 18-years old.

Actual!

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“

Уважаеми госпожи и господа,

 

Уведомяваме Ви, че на 22.10.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“. Поръчките, подадени на 22.10.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 24.10.2018 г. и изчислена на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 23.10.2018 г.

 

УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД