Към сайта www.dvam.bg  
1113 София, ж.к. Изток
ул. Тинтява 13Б, вх. А, ет. 2
телефон: 02 935 06 11 
ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН Януари - Март 2023г.

 

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

Ръст на индексите на БФБ в началото на 2024 година

Търговията на БФБ през настоящата година започна с повишение на борсовите индекси. SOFIX добави 5.02% към стойността до ниво от 807.47 към 31-ви март. Отново сред най-добре представи ли се бяха книжата на „Шелли груп“ АД, които за първите три месеца на годината отбелязаха ръст от 43.52%, достигайки ниво от 67.60 лв. за акция. Възвръщаемост от 27.50% за тримесечието реализираха дяловете на „Българска фондова борса“ АД. Повишение от 8.39% отбелязаха и акциите на „Софарма“ АД. На другия полюс останаха книжата на „Еврохолд България“ АД и „Първа инвестиционна банка“ АД, които реализираха загуби за първите три месеца от годината в размер съответно на 24.71% и 16.44%. Сред губещите се наредиха и акциите на „Агрия груп холдинг“ АД и „М+С Хидравлик“ АД, които се понижиха съответно с 5.69% и 3.48%. Книжата на всички останали дружества от индекса приключиха тримесечието на зелена територия.

            С ръст започна годината и широкия BGBX40, който от началото на годината добави 4.35% към стойността си. Инвеститорите в „Петрол“ АД могат да бъдат изключително доволни, след като за първите три месеца от годината акциите на компанията добавиха към стойността си внушителните 152.50%. Значителен ръст от 76.80% реализираха и книжата на „Билборд“ АД. Сред големите печеливши се наредиха и дяловете на „Синергон холдинг“ АД, регистрирайки повишение от 22.45%. Противоположно бе настроението при инвеститорите в „Неохим“ АД и „Монбат“ АД книжата, на които регистрираха двуцифрен спад съответно от 25.92% и 16.75%.

            Повишение отбеляза и индексът, следващ цените на дяловете на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT. През първото тримесечие на годината той успя да добави 0.31% към стойността си. Значителна промяна в цената си отбелязаха книжата на „Софарма билдингс“ АДСИЦ, понижавайки се с 19.80%. Акциите на всички останали дружества от индекса приключиха тримесечието на зелена територия, като най-голям ръст от 6.61% регистрираха тези на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.

            От по-важните събития на БФБ можем да отбележим първото успешно първично публично предлагане на пазара BEAM за годината. То бе реализирано от компанията „Болерон“ АД, която успя да пласира 955 051 нови акции и да набере допълнителен капитал в размер на 3 170 769 лева. Дружеството представлява софтуерна платформа за продажба на застраховки на 11 застрахователни компании и работи директно с клиенти и телекоми.

На 18.03 март влезе в сила поредното ребалансиране на SOFIX, като от индекса бяха извадени „Неохим“ АД и „Софарма трейдинг“ АД и на тяхно място се добавиха „Агрия груп холдинг“ АД и „Сирма груп холдинг“ АД

Коментарът е на Апостол Апостолов,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД


 

 

МЕЖДУНАРОДНИТЕ КАПИТАЛОВИ ПАЗАРИ

Силни ръстове на пазарите на акции въпреки намалените очаквания за размера на лихвените понижения

 

Устойчивите икономически данни помогнаха в голяма степен за доброто представяне на рисковите активи през първото тримесечие на 2024 г. Беше потвърдено, че икономиката на САЩ е нараснала с повече от очакваното през четвъртото тримесечие на 2023 г., а съвкупният индекс на мениджърите по поръчките (PMI) остана твърдо на територията на експанзията, което повиши рисковите апетити на инвеститорите. Макроикономическите данни в други части на света също показаха окуражаващи признаци, което допълнително подкрепи очакванията за т.нар. „меко приземяване“ на икономиката.

На този фон световните акции отбелязаха висока възвръщаемост, като глобалният MSCI ACWI нарасна със 7.4% през тримесечието. Междувременно волатилността остана ниска, като индексът VIX - референтната стойност за волатилността на капиталовите пазари на акции - беше средно на нива около 14 през същия период.

Докато инвеститорите в акции се радваха на силните икономически данни, за инструментите с фиксирана доходност периодът не бе толкова успешен. По-силните от очакваното данни за инфлацията, устойчивата икономическа активност и значителното отстъпление на редица представители на Федералния резерв от степента на понижение на бенчмарковата лихва през годината, доведоха до отрицателна възвръщаемост на облигациите като цяло. Промяната в макросредата намери отражение и в пазарните очаквания за намаляване на лихвените проценти, като предполагаемият им брой в САЩ за 2024 г. бе намален от шест-седем в края на 2023 г. до не повече от три към момента, започвайки от лятото. По този начин настоящите виждания на пазарните участници са в синхрон с актуалните медианни прогнози  на Фед. Тъй като перспективите за агресивни съкращения на лихвените проценти намаляха през последните месеци, доходността на индекса Bloomberg Global Aggregate нарасна с 28 б.т. през тримесечието, което доведе до отрицателното му представяне от около  минус 2.1%.

Други особено чувствителни към лихвените проценти класове актив като недвижимите имоти, също пострадаха от по-високите лихвени нива. Индексът Global REITs приключи тримесечието с понижение от 1.5%. На стоковите пазари широкият Bloomberg Commodity Index се повиши с 2.2%, тъй като спадът на цените на природния газ беше изцяло компенсиран от нарастването на цените на петрола в следствие от продължаващото намаляване на доставките и геополитическото напрежение.

Акциите на компаниите от развитите пазари отбелязаха силно първо тримесечие, което се дължеше до голяма степен на резултатите на компаниите с потенциал за растеж, които постигнаха доходност от 10.3%.

Това беше особено характерно за САЩ, където S&P 500 прибави с 10.2%, благодарение на звездното представяне на т.нар. "Великолепните седем" акции, които отбелязаха ръст на печалбите от 56% през четвъртото тримесечие на 2023 г., спомагайки за повишаване на общото ниво на печалбите на индекса от 8%.

Най-добре представилият се пазар на акции през тримесечието отново беше Япония. Индексът Topix приключи с ръст от 18.1%, въпреки че през март японската централна банка започна да нормализира паричната си политика. Централната банка обяви прекратяване на политиката си на отрицателни лихвени проценти, на контрола върху кривата на доходността, както и на покупките си на борсово търгувани фондове за акции и инвестиционни тръстове за недвижими имоти.

Въпреки че някои европейски капиталови индекси, като например френският CAC 40, достигнаха нови исторически върхове, акциите на континента като цяло продължиха да изостават от САЩ и Япония, като индексът MSCI Europe ex-UK отбеляза възвръщаемост от 9.7%. Европейските акции започнаха да компенсират част от по-слабото си представяне към края на тримесечието, когато инвеститорите, изправени пред рисковете от концентрация на американския пазар и привлечени от по-евтините оценки и потенциалното намаляване на разликата в икономическия растеж спрямо САЩ, започнаха да увеличват нетните си инвестиции към региона.

На пазарите с фиксирана доходност индексът Bloomberg Global Aggregate спадна с 2.1% през тримесечието, тъй като доходностите по бенчмарковите книжа се повишиха след по-силните от очакваното данни за инфлацията в САЩ през януари и февруари.

В Европа държавните книжа с по-висока доходност, като Италия (+0.8%), се представиха по-добре от Германия (-1.0%) вследствие на продължаващото свиване на суверенните спредове. Корпоративните облигации с висока доходност се имаха по-добри резултати от инвестиционния клас благодарение на по-ниската си чувствителност към лихвените проценти и по-смекчените финансови условия като цяло. Европейските и американските индекси с висока доходност отбелязаха възвръщаемост от съответно +0.8% и +1.1%, докато индексът Global Investment Grade приключи тримесечието с отрицателна възвръщаемост от -0.7%.

Като цяло началото на годината беше добро за инвеститорите, макар и с продължаваща концентрация на печалбите на фондовия пазар в няколко големи компании, както в Европа, така и в САЩ, на фона на нарастващите оценки на пазарите на акции.


.

Коментарът е на Атанас Тотков,
„Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД

 

Акции Стойност на 31.12.2023 Стойност на 31.03.2024 Промяна Q1 2024 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Индекс на български акции SOFIX 765.12 807.47 5.54% 5.54%
Индекс на немски акции DAX 16 751.64 18 492.49 10.39% 10.39%
Индекс на френски акции CAC 7 543.18 8 205.81 8.78% 8.78%
Индекс на щатски акции Dow Jones IA 37 689.54 39 807.37 5.62% 5.62%
Индекс на щатски акции S&P 500 4 769.83 5 254.35 10.16% 10.16%
Индекс на японски акции NIKKEI 225 33 464.17 40 168.07 20.03% 20.03%
Индекс на китайски акции Shanghai Comp 2 974.94 3 010.66 1.20% 1.20%
 
 
Корпоративен дълг Стойност на 31.12.2023 Стойност на 31.03.2024 Промяна Q1 2024 (%) Промяна от
началото на годината (%)
Инвестиционен рейтинг (USD) 314.28 311.98 -0.73% -0.73%
Подинвестиционен рейтинг (USD) 334.95 338.73 1.13% 1.13%
Инвестиционен рейтинг (EUR) 113.97 114.17 0.18% 0.18%
Подинвестиционен рейтинг (EUR) 216.34 218.07 0.80% 0.80%
 
 
Десетгодишни ДЦК Стойност на 31.12.2023 Стойност на 31.03.2024 Промяна Q1 2024 (bps) Промяна от
началото на годината (%)
България 10 г. 3.86 3.73

-0.13%

-0.13%
Германия 10 г. 2.02 2.30 0.27% 0.27%
САЩ 10 г. 3.88 4.20 0.32% 0.32%

 

ВАЖНО: Материалите отразяват мненията на служители в управляващо дружество "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. За изготвянето им е използвана публична информация, като официалния бюлетин на "Българска фондова борса" АД (БФБ) и други общодостъпни източници. Материалите имат изцяло аналитичен характер и не представляват препоръка и/или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти. "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД, свързани с него лица или клиенти на дружеството, или негови служители могат да притежават финансови инструменти на посочени в материалите дружества.

 

 

Този Бюлетин е собственост на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД. Той не може да се възпроизвежда частично или изцяло, или да се разпространява по какъвто и да било начин без писменото съгласие на "Ди Ви Асет Мениджмънт" ЕАД.
© Ди Ви Асет Мениджмънт