Новини

Промяна в Правилата на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“

13.05.2020

Считано от 13.05.2020 г., в сила влизат одобрените от Комисията за финансов надзор (КФН) промени в Правилата на ДФ „Ди Ви Баланс“. Промяната засяга инвестиционните ограничения на фонда, както и таксите за емитиране и обратно изкупуване. В тази връзка е актуализиран Документът за ключовата инфомация на инвеститорите на Договорен фонд „Ди Ви Баланс“. Документите вече са достъпни на сайта на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД - https://dvam.bg/?cid=32.

Обръщаме внимание на всички инвеститори, че таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ – Клас А (Хармония) вече са по-ниски, като възлизат на 0.15% от нетната стойност на активите за един дял. Новите такси ще се прилагат за поръчки, подадени на 13.05.2020 г., цените за които ще бъдат оповестени на 15.05.2020 г.

Новите такси за емитиране и обратно изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ – Клас А (Хармония) са оптимизирани в резултат от вливането в началото на април т.г. на ДФ „Ди Ви Евробонд“ в ДФ „Ди Ви Баланс“, с цел да отговорят на изискванията на инвеститорите във вече прекратения консервативен фонд на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Таксите за записване и обратно изкупуване на дялове в ДФ „Ди Ви Баланс“ – Клас Б (Съкровище), както и таксите за прехвърляне от и в ДФ „Ди Ви Баланс“ – Клас А (Хармония), остават без промяна.