Новини

Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“

17.03.2020

Уважаеми инвеститори в ДФ „Ди Ви Евробонд“ и ДФ „Ди Ви Баланс“,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с процедурата по преобразуване на ДФ „Ди Ви Евробонд“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“, Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД временно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 18.03.2020 г. до 09.04.2020 г., включително, и окончателно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Евробонд“, считано от 18.03.2020 г.

Поръчките приети на 17.03.2020 г., ще се изпълняват по цена, оповестена на 19.03.2020 г., изчислена на база нетна стойност на активите за дата 18.03.2020 г.