Новини

Тенденции в Европейската фондова индустрия през последното тримесечие на 2019

05.03.2020

В последния доклад на EFAMA (Европейската асоциация на управляващите дружества*), анализиращ тенденциите в индустрията на европейските инвестиционни фондове през четвъртото тримесечие на 2019 г. и представящ резултатите за цялата 2019 г., основните акценти бяха:

 

Развитие на фондовата индустрия в Европа през 2019 г.

 

  • Общите нетни активи на колективните инвестиционни схемни (КИС) и алтернативните инвестиционни фондове (АИФ) нараснаха с 16,8% до 17,7 трлн.евро;
  • Нетните продажби на КИС и АИФ се увеличиха до 546 млрд. евро (от 258 млрд. евро в края на 2018 г.);
  • Консервативните фондове (фондове, инвестиращи основно в облигации) бяха най-продаваната категория КИС през 2019 г., като събраха 301 милиарда евро нетни нови инвестиции;
  • Агресивните фондове (фондове, инвестиращи основно в акции) претърпяха нетни изходящи потоци (изкупувания) през 2019 г.

 

 

В частност, акцентите в развитието на фондовата индустрия в Европа през последното тримесечие на 2019 г. са:

 

  • Общите нетни активи на КИС и АИФ нараснаха с 3.3% за периода;
  • КИС и АИФ регистрираха нетни продажби в размер на 190 милиарда евро, подобно на обема продажби за третото тримесечие на 2019 г.
  • Интересът към агресивните договорни фондове се върна на положителна територия;
  • Фондовете с много активи (multi-asset funds) отбелязаха по-силни нетни продажби;
  • Нетните продажби на консервативните фондове се забавиха като тенденция;
  • Търсенето на ETF (Exchange-traded funds) се засили.

 

*Данните са взети от Доклад на EFAMA, изпратен до БАУД (Българската асоциация на управляващите дружества)