Новини

Съобщение до инвеститорите относно временно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ и окончателно спиране издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“

31.07.2019

 

Уважаеми инвеститори в ДФ „Ди Ви Съкровище“ и ДФ „Ди Ви Баланс“,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с процедурата по преобразуване на ДФ „Ди Ви Съкровище“ чрез вливането му в ДФ „Ди Ви Баланс“ Съветът на директорите на УД „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД временно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Баланс“ за периода от 01.08.2019 г. до 28.08.2019 г. включително, и окончателно спира издаването и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Съкровище“, считано от 01.08.2019 г.

Поръчките приети на 31.07.2019 г., ще се изпълняват по цена, оповестeна на 02.08.2019 г., изчислена на база нетна стойност на активите за дата 01.08.2019 г.