Новини

Тенденции в индустрията на световните инвестиционни фондове през второто тримесечие на 2018

04.10.2018

В публикувано международно прес съобщение на Европейската асоциация на управляващите дружества и взаимните фондове (EFAMA – EuropeanFundandAssetManagementAssociation) относно тенденциите в развитието на световната индустрия на инвестиционните фондове през второто тримесечие на 2018 г., основните събития могат да бъдат обобщени, както следва: 

  • Активите на инвестиционните фондове в световен мащаб са се повишили с 4.4% до 45,65 трлн. евро в края на второто тримесечие на 2018 г. 

• Нетните инвестиции във фондовете в световен мащаб възлизат на 190 млрд. евро в периода април – юни т.г., спрямо 502 млрд. евро през първото тримесечие на 2018 г. През второто тримесечие на т.г. в  Европа нетните приходи в инвестиционните фондове са достигнали 29 милиарда евро, а в САЩ - 113 милиарда евро. 

• Фондовете с дългосрочен инвестиционен хоризонт (т.е. всички инвестиционни фондове, с изключение на фондовете на паричния пазар) отчитат нетни проходи от 159 млрд. евро в сравнение с 491 млрд. евро през първото тримесечие на 2018 г.

  •          Агресивните инвестиционни фондове, инвестиращи предимно в акции, са привлекли нетни продажби от 36 млрд. евро, спрямо 217 млрд. евро през първото тримесечие на 2018 г., докато консервативните фондове, инвестиращи в облигации, са реализирали нетни продажби в размер на 60 млрд. евро, спрямо 119 млрд. евро през първото тримесечие на 2018 г.

 

  •          В периода април – юни т.г., балансираните фондове, инвестиращи едновременно в акции и в облигации, са с нетни продажби в размер на 23 млрд. евро, спрямо 89 млрд. евро през първото тримесечие на 2018 г. От своя страна, фондовете на паричния пазар са регистрирали увеличение в нетните си продажби за второто тримесечие на годината - съответно 31 млрд. евро, спрямо 11 млрд. евро за първото тримесечие на 2018 г. 

В обобщение, от данните в съобщението на Асоциацията става ясно, че в  края на второто тримесечие на 2018 г. активите на агресивните и консервативните инвестиционни фондове съставляват съответно 42.1% и 20.2% от активите на инвестиционните фондове в световен мащаб, а от оставащите активи, фондовете на паричния пазар представляват 11,2%, докато делът на активите на балансираните фондове е 17,4%.

                Данните също посочват, че по пазарен дял, десетте най-големи държави и/или региони на световния пазар в индустрията на инвестиционните фондове са САЩ (46,3%), Европа (34,0%), Австралия (3,9%), Китай и Япония (по 3,4%), Бразилия  (3,3%), Канада (3,2%), Република Корея (0,9%), Индия (0,6%) и Южна Африка (0,4%).

 

Източник:EFAMA - European Fund and Asset Management Association