Новини

"Ефективните комуникации са резултат от умението да слушаш, чуваш, разбираш и анализираш" - интервю с Кристина Митрова, Директор Маркетинг и връзки с обществеността" за сп.Business Lady

06.06.2018