Новини

Възобновяване на емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“

15.02.2018

Уважаеми госпожи и господа,

 Уведомяваме Ви, че на 16.02.2018 г. се възобновява емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Динамик“ и ДФ „Ди Ви Хармония“. Поръчките, подадени на 16.02.2018 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 20.02.2018 г. на база нетната стойност на активите на фондовете за дата 19.02.2018 г.

 УД „Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД