Новини

Тенденции в индустрията на Европейските регулирани взаимни фондове през третото тримесечие на 2016 г.

13.12.2016

В световен мащаб, нетните продажби на регулираните взаимни фондове от отворен тип достигат 129 млрд. евро* през третото тримесечие на 2016 г., като за сравнение те са били 71 млрд. евро към края на месец юни т.г. В това число и за същия период, нетните потоци на фондовете, инвестиращи в облигации, се увеличават от 42 млрд. евро на 63 млрд. евро, а тези на фондовете, инвестиращи в акции, нарастват с 1 млрд. евро (в сравнение с намалението от 18 млрд. евро през второто тримесечие на годината). Нетните продажби на фондовете, инвестиращи на паричния пазар, са нараснали съответно от 28 млрд. евро до 45 млрд. евро през третото тримесечие на настоящата година.

Общо 24 страни (сред които Люксембург, Ирландия, Франция и др.) регистрират нетни приходи във взаимните си фондове от отворен тип през третото тримесечие на 2016 г., като от тях 11 страни са с нетен приток от над 1 милиард евро.

Нетните активи на регулираните в Европа взаимни фондове са се увеличили общо с 3,4% през третото тримесечие на 2016 г., достигайки 8,345 млрд. евро към края на месец септември т.г., като този сегмент представлява всъщност 61% от общия обем на активите в индустрията на взаимните фондове в Европа (оставащите 39% представляват активи на фондовете от т.нар. Алтернативен инвестиционен пазар (AIF market)).

У нас, по данни на БАУД (Българска Асоциация на Управляващите Дружества), има действащи 111 взаимни фонда, които управляват нетни активи на стойност 952 млн. лева (към 12.12.2016 г.).

 

*Данните са взети от доклад на EFAMA (Европейската Асоциация на управляващите дружества и взаимните фондове) от началото на декември 2016 г.