Новини

Световни тенденции при регулираните взаимни фондове от отворен тип за второто тримесечие на 2016г.

27.09.2016

Активите на регулираните взаимни фондове от отворен тип нарастнаха с 4% през второто тримесечие на 2016 г.,  достигайки 38.11 трилиона евро*. Нетният паричен поток на всички взаимни фондове също нарастна до 206 млрд. евро през второто тримесечие на т.г. като за сравнение той е бил 154 млрд. евро към края на месец март т.г.

Изчислени в американски долари, нетните активи на инвестиционните фондове в световен мащаб достигат  42.3 трилиона USD към края на второто тримесечие на 2016 г., което представлява увеличение с 1,4% и съответно увеличение от 4% на база в евро, заради валутната разлика.

Към края на второто тримесечие на 2016 г., нетните активи на фондовете, инвестиращи в акции (агресивните фондове) се увеличиха с 3,4% достигайки 14.9 трилиона евро. За същия период, нетните активи на фондовете, инвестиращи в облигации нарастват с 6.9% достигайки 8.3 трилиона евро, а балансираните фондове са увеличили активите си с 4.3% като вече възлизат на 6.9 трилиона евро. Най-слабо нарастват нетните активи на фондовете инвестиращи на паричния пазар – увеличението е с 1.2%, съответно до 4.5 трилиона евро.

Горепосочение данни могат да се обобщят накратко според вида на фондовете – 39% от пазара на регулираните взаимни фондове от отворен тип се държи от фондовете инвестиращи в акции, следват ги фондовете инвестиращи в облигации с 22% дял, а накрая остават балансираните фондове и фондовете инвестиращи на паричния пазар съответно с 18% и с 12% дял от световния пазар.

Към края на месец юни 2016г., САЩ и Европа са с най-голям световен дял по отношение нетните активи на инвестиционните фондове и тяхното глобално разпространение, съответно с 47.1% и 33,8% дял. Следват ги Австралия (3.8% ), Бразилия (3.6%), Япония (3.5%), Канада (3.1%), Китай (2.7%), Република Корея (0.9%), Южна Африка (0.4%) и Индия (0.4%).

Общо пет Европейски държави влязоха в Топ 10 на страните с най-много активи на инвестиционните си фондове и това са: Люксембург – с 9.1% от всички активи, инвестирани във фондове в световен мащаб, следвана от Ирландия – 5%, Германия – 4.7%, Франция – 4.4% и Великобритания – 3.6%.

У нас, по данни на БАУД (Българска Асоциация на Управляващите Дружества), има действащи 114 взаимни фонда, които управляват нетни активи на стойност 933 млн. лева (към 21/09/ 2016г.).

*Данните са взети от доклад на EFAMA (Европейската Асоциация на управляващите дружества и взаимните фондове) от 20/09/2016г. Статистическите данни обединявт 46 страни.