Новини

Уведомление

01.03.2016

Уважаеми инвеститори в ДФ „Комфорт“ и в ДФ „Хармония“,

Съветът на директорите на УД “Ди Ви Асет Мениджмънт” ЕАД оповестява, че във връзка с вливането на ДФ „Ди Ви Комфорт“ в ДФ „Ди Ви Хармония“ временно спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Хармония” за периода от 25.03.2016 г. до 07.04.2016 г., включително, и окончателно спира емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ „Ди Ви Комфорт”, считано от 25.03.2016 г. Поръчките, приети на 24.03.2016 г., ще се изпълняват по цена, обявена на 28.03.2016 г. на база нетна стойност на активите за дата 25.03.2016 г.