Новини

Уведомление

17.05.2015

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящото Ви уведомяваме, че считано от 15.05.2015 г. Управляващо дружество „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, ЕИК 130994276, е с променено наименование (фирма) на дружеството, а именно „Ди Ви Асет Мениджмънт“ ЕАД.

Всички данни за контакт с дружеството - адрес на управление, телефон, факс, интернет страница и електронна поща, остават непроменени. При последваща промяна на някои от данните за контакт своевременно ще Ви уведомим.