Новини

Уведомление

20.04.2015

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че съгласно решение от 20.04.2015 г. на Съвета на директорите на УД Ти Би Ай Асет Мениджмънт ЕАД, занапред, считано от 01.05.2015 г. няма да се начислява възнаграждение на управляващото дружество за управление на дейността на ДФ „Ди Ви Комфорт” и ДФ „Ди Ви Хармония“.