Новини

НА КОЛЕДА СЕ СЛУЧВАТ ЧУДЕСА

15.12.2014

Изминаващата 2014 година бе много тежка за България – по-голямата част от страната ни бе наводнена, а земята по тези места е съсипана. Много хора останаха без дом, без поминък, а много деца не можеха да посещават детските градини и училищата в тези бедствени места.
Затова, тази  година решихме да помогнем на децата от детска градина „Детелина” в град Мизия, които все още не посещават детската си градина, и събрахме лични и фирмени средства на стойност 1 000 лева. С дарените средства ще могат да бъдат закупени бойлер и диван за децата от ОДЗ „Детелина”, гр. Мизия, както и част от липсващото оборудване. 
Сърдечни благодарности на екипа и ръководството на  „Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД и „Ти Би Ай Инвест” ЕАД, които за поредна година останаха съпричастни и подкрепиха още една благородна идея!