Новини

Уведомление

20.11.2014

Уважаеми инвеститори в ДФ “Ди Ви Евробонд”,


Уведомяваме Ви, че считано от 24.11.2014 г. се възобновява   
емитирането и обратното изкупуване на дялове на ДФ “Ти Би Ай  
Евробонд”.


УД “Ти Би Ай Асет Мениджмънт” ЕАД